سخنران:
راشانت کشاومورتی
(دانشیار مطالعات فارسی - ایرانی دانشگاه مک‌گیل کانادا)
​​​​​​​
مدیر نشست: پویا نکویی

سلسله‌نشست‌های ایرانی‌مآبی و جهان ایرانی

زمان: جمعه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۹
مکان: پلتفرم Zoom
این نشست به زبان انگلیسی برگزار شد.

گفتاری در بوطیقای مثنوی «نه سپهر» امیرخسرو دهلوی

نشست‌های پیشین مردم‌نامه

دیگر نشست‌ها