​پشتیبانی از مردم‌نامه

مردم‌نامه امیدوار است که بتواند به سهم خود پلی باشد میان پژوهشگران و اندیشه‌گران ایرانی با همکاران و همگنان خود در سراسر جهان. مردم‌نامه حرکتی آزاد و مردمی است و تنها به همراهی و پشتیبانی مردم تکیه خواهد داشت.  

 مجلهٔ مردم‌نامه حرکت مردم‌نامه‌نویسی را برپایه‌ی دو آماج نمایندگی می‌کند: یکی نوشتن دربارهٔ مردم و دیگری نوشتن برای مردم. نخستین را «مردم‌نامه» و دومین را «مردمی‌نامه» می‌گوییم. مردم‌نامه همان تاریخ مردم (people’s history) است و مردمی‌نامه یعنی تاریخ‌نویسی به زبان مردم و برای مردم، نه فقط برای نخبگان و متخصصان. از جمله کارهایی که مردم‌نامه با جدیت دنبال می‌کند نقد تاریخ‌نگاری قدیم و سنتی و وضعیت تاریخ‌نویسی بالاعم و رشته‌ی تاریخ بالاخص​​​​​​​ در ایران معاصر است.​​​​​​​

فعالیت‌های مجله مردم‌نامه​​​​​​​

مردم‌نامه از سال ۱۳۹۵، گام‌هایی گوناگونی برای آماج‌های خود برداشته است. این اقدامات به طور کاملاً مستقل و صرفاً با تکیه بر توان اندک مالی و همراهی‌های داوطلبانهٔ دانشجویان جوان به ثمر رسیده است. گسترش و تداوم این فعالیت‌ها نیازمند به پشتیبانی مردم است.

شبکه‌های مجازی مردم‌نامه​​​​​​​

همهٔ مردم ایران؛ به‌ویژه فرهیختگان، اعضای جامعهٔ علمی تاریخ و دیگر رشته‌های علوم انسانی‌ و نهادها و سازمان‌های مردمی و غیردولتی و همه‌ی علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ ایران‌زمین با توجه به روش‌های زیر می‌توانند مردم‌نامه را پشتیبانی کنند:

راه‌های پشتیبانی از مجله مردم‌نامه​​​​​​​