آماج​​​​​​​

مردم‌نامه مجله‌ای است درباره مردم و برای مردم و فراخوانی ا‌ست به یک نهضت علمی در حوزه‌ تاریخ‌نگاری و علوم‌انسانی. ​​​​​مردم‌نامه دو آماج را دنبال می‌کند. یکی نوشتن درباره مردم و دیگری نوشتن برای مردم. نخستین را «مردم‌نامه» و دومین را «مردمی‌نامه» می‌گوییم. مردم‌نامه همان تاریخ مردم (People's History) است و مردمی‌نامه یعنی تاریخ‌نویسی به زبان مردم و برای مردم، نه تنها برای نخبگان و متخصصان. مردمی‌نامه نزدیک - و تقریباً برابر - است به آن گونه‌ای از تاریخ‌نویسی که در انگلیسی به آن Public History می‌گویند. از جمله کارهایی که مردم‌نامه به جد دنبال می‌کند نقد تاریخنگاری قدیم و معاصر ایران است زیرا که نگاه ما به وضعیت تاریخ‌نویسی ایران نگاهی آسیب‌شناختی است. مردم‌نامه همگان را به کوشش در راه نقد تاریخ‌نگاری ایرانی - بویژه تاریخ‌نگاری معاصر - فرا می‌خواند و از مقاله‌ها و نوشته‌های انتقادی شما برای چاپ در مجله، انتشار در وبلاگ و درج در کانال تلگرام مردم‌نامه استقبال می‌کند. مردم‌نامه می‌کوشد پلی باشد میان دانشگاه و مردم/جامعه و نیز پلی برای ارتباط متخصصان ایرانی با متخصصان سراسر جهان برای رشد و تحول دانش و اندیشه تاریخی در ایران و در حوزه‌ زبان فارسی. 

مردم‌نامه مجله‌ای است درباره مردم و برای مردم و فراخوانی ا‌ست به یک نهضت علمی در حوزه‌ تاریخ‌نگاری و علوم‌انسانی. ​​​​​مردم‌نامه دو آماج را دنبال می‌کند. یکی نوشتن درباره مردم و دیگری نوشتن برای مردم. نخستین را «مردم‌نامه» و دومین را «مردمی‌نامه» می‌گوییم.

مردم‌نامه همان تاریخ مردم (People's History) است و مردمی‌نامه یعنی تاریخ‌نویسی به زبان مردم و برای مردم، نه تنها برای نخبگان و متخصصان. مردمی‌نامه نزدیک - و تقریباً برابر - است به آن گونه‌ای از تاریخ‌نویسی که در انگلیسی به آن Public History می‌گویند. از جمله کارهایی که مردم‌نامه به جد دنبال می‌کند نقد تاریخنگاری قدیم و معاصر ایران است زیرا که نگاه ما به وضعیت تاریخ‌نویسی ایران نگاهی آسیب‌شناختی است.

​​​​​​​مردم‌نامه همگان را به کوشش در راه نقد تاریخ‌نگاری ایرانی - بویژه تاریخ‌نگاری معاصر - فرا می‌خواند و از مقاله‌ها و نوشته‌های انتقادی شما 
برای چاپ در مجله، انتشار در وبلاگ و درج در کانال تلگرام مردم‌نامه استقبال می‌کند. مردم‌نامه می‌کوشد پلی باشد میان دانشگاه و مردم/جامعه و نیز پلی برای ارتباط متخصصان ایرانی با متخصصان سراسر جهان برای رشد و تحول دانش و اندیشه تاریخی در ایران و در حوزه‌ زبان فارسی. 

هیأت تحریریه​​​​​​​ و مشاوران

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر
داریوش رحمانیان، دانشگاه تهران

دبیر تحریریه : مهدی میرزایی
​​​​​​​
مدیر داخلی و روابط عمومی : حسین منوچهری

ویراستار :  آزاده حسنین 
​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​گفت‌و‌گو : محسن آزموده / گزارش : حسین منوچهری

طراحی و تنظیم وبگاه : انوشه مدرسی​​​​​​​

​​سید هاشم آقاجری، دانشگاه تربیت مدرس/ تورج اتابکی، پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی هلند/ تورج دریایی، دانشگاه کالیفرنیا/ کریم سلیمانی، دانشگاه شهید بهشتی/ مقصود‌علی صادقی، دانشگاه تربیت مدرس/ جواد عباسی، دانشگاه فردوسی مشهد/محمد‌جواد عبدالهی، آرشیو ملی ایران/ سیمین فصیحی، دانشگاه الزهرا / حسین مفتخری، دانشگاه خوارزمی/ ابراهیم موسی پور بشلی، بنیاد دایره‌المعارف اسلامیافسانه نجم‌آبادی، دانشگاه هاروارد/ حسینعلی نوذری، دانشگاه آزاد اسلامی/ سهراب یزدانی، دانشگاه خوارزمی 

ISSN 2821-0336​​​​​​​ (print)

دستور نگارش مجله

فرستادن

پیام شما با موفقیت ارسال شد.

فرستادن مقاله و دیگر نوشته‌ها

​- مردم‌نامه به هیچ گروه، سازمان و نهادی وابستگی ندارد.

- مقاله‌هایی که برای چاپ در مردم‌نامه فرستاده می‌شوند بایستی نوآورانه و روشمند و صرفاً در حوزه مردم‌نامه/مردمی‌نامه‌نویسی (تاریخِ مردم و تاریخ برای مردم) باشند.

- ویرایش محتوایی جز در موارد ویژه، آن هم با آگاهی و اجازه نویسنده/نویسندگان، در دستور کار مجلّه نیست.

- مقاله‌هایی که برای چاپ به مردم‌نامه پیشنهاد می‌شوند حداکثر ظرف ۳ ماه بررسی می‌شوند و نتیجه داوری به آگاهی نویسنده/ نویسندگان خواهد رسید.​​​​​​​

​​​​​​- شمار واژگان مقاله‌ها حداکثر ۷ هزار واژه باشد (برای وبلاگ حداکثر ۲,۲۰۰ واژه).  تکثیر و چاپ مقاله‌ها و طرح‌های مردم‌نامه بدون آگاهی و اجازه مجلّه مجاز نیست...(ادامه دارد)

دستور نگارش

*عکس‌های مقاله به همراه توضیح و منبع در فایل ورد مقاله قرار داده شوند. 

دستور نگارش وبلاگ

​​​شماره‌های پیشین

بیشتر بخوانید