درس‌گفتار «تاریخ مردم ایران در آثار عبید زاکانی»

فایل شنیداری هفتمین نشست درس‌گفتارهایی دربارۀ عبید زاکانی با عنوان «تاریخ مردم ایران در آیینهٔ آثار عبید» 

سخنران: داریوش رحمانیان، سردبیر مجله مردم‌نامه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

 

 

 

لینک فایل شنیداری 

پایگاه اطلاع رسانی شهر کتاب