عید ملی چهاردهم مهرماه

مجلس شورای ملی ایران  یکصد و چهارده سال پیش در روز یکشنبه چهاردهم مهرماه ۱۲۸۵ش برابر با هجدهم شعبان ۱۳۲۴ق گشایش یافت. مراسم در کاخ گلستان برگزار شد. جا دارد که ایرانیان این روز را به عنوان یک عید ملی جشن بگیرند. یادآوری و‌ گرامیداشت چنین روزهایی آثار مبارک و خجسته‌ای خواهد داشت. برای ملتی که دارای یکی از ریشه‌دارترین جریان‌ها و سنت‌های دموکراسی‌خواهی است شاید ضرورت چنین یادمان‌هایی نیاز به تذکر هم نداشته باشد. تاریخ پارلمان در ایران از چنان ابعادی برخوردار است که شاید جا دارد در تحصیلات تکمیلی رشته‌ی تاریخ تبدیل به یک گرایش جداگانه‌ شود.

داریوش رحمانیان