سرگرمی‌های مردم تهران در دوران قاجار و پهلوی

نویسنده:‌ محمد حسین ناصر بخت

دفتر پژوهش‌های فرهنگی -  ۱۳۹۴

 

 

«کتاب «سرگرمی های مردم تهران، در دوران قاجار و پهلوی» تالیف محمدحسین ناصربخت پنجمین اثر از مجموعه «تهران شهر» است که از سوی دفتر پژوهش‌های فرهنگی منتشر شد.این کتاب به تفریح و سرگرمی مردم تهران در دو عصر قاجار و پهلوی می پردازد. «سرگرمی های مردم تهران، در دوران قاجار و پهلوی» در دو فصل «سرگرمی های مردم تهران در عصر قاجار» و «سرگرمی های مردم تهران در عصر پهلوی» تنظیم شده است. در صفحات آغازین کتاب «با عنوان طرح تهران شهر» آمده است: «کوشش ما این است که اوضاع فرهنگی این شهر را از زمانی که عنوان «پایتخت» پیدا کرد دنبال کنیم و تاریخ این شهر را از دیدگاه زندگی فرهنگی بشکافیم تا بدانیم تَه ران چگونه تهران شد، یعنی مردم ساکن این شهر، چه تهرانی ها و چه غیرتهرانی ها، چگونه و بر اثر کدام تحول سیاسی ـ اجتماعی یا فرهنگی، شیوه زندگی خود را تغییر دادند، شیوه گفتار و رفتار و کردار و حتی سلیقه و اندیشه را.»»

 

برای متن کامل معرفی کتاب به سایت ماخذ مراجعه کنید. 

 

ماخذ: سایت شهر کتاب