تاریخ دارالمجانین در ایران

نویسنده:‌ مریم صالحی نیا
انتشارات ارجمند - ۱۳۹۹

 

«توجه به مراقبت و نگهداری از بیماران روانی در محل‌های جداگانه و خاص در کشور ایران، سابقه دیرینه دارد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و آمدن پزشکان اروپایی به کشور، طب نوین در ایران پایه‌گذاری شد و تأثیرات مهمی را در ساختارهای بهداشتی و درمانی جامعه ایران گذاشت. همچنین، مقدمات شکل‌‌گیری نهادهای مستقل و جداگانه‌ای با عنوان دارالمجانین یا تیمارستان که پیش از این بخشی از بیمارستان‌ها محسوب می‏شد را برای نگهداری و حفاظت بیماران روانی به‌وجود آورد. کتاب حاضر، با هدف شناسایی ویژگی‌های این مراکز از تأسیس دارالفنون تا پایه‌گذاری دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، به بررسی رشد و تکامل و تحول این نهادهای تمدنی پرداخته و آنها را از جنبه‌های مختلف تاریخی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده ‌است. این کتاب، مبتنی بر منابع دست ‌اول و اسناد تاریخی است و مطالب این کتاب، با بررسی 87 سال تحولات دارالمجانین در ایران، نوشته شده است که در نهایت با تأسیس دانشكده پزشكی دانشگاه تهران در سال 1317 هجری شمسی ختم می‌شود.»

 

ماخذ:‌ انتشارات ارجمند