دیروز و امروز « کتاب امروز »

یکی از کارهای فرهنگی ارزنده و بامعنا در پایان سال نود و نه راه‌اندازی دوباره‌ی یک نشریه‌ی از یاد رفته‌ی قدیمی است. نشریه‌ی « کتاب امروز » ، پس از نزدیک به نیم قرن ، انتشار خود را از سر گرفت. شماره‌ی ۱ و ۲ دوره‌ی جدید « کتاب امروز »  در ۲۷۲ صفحه همراه با یک پیوست شانزده صفحه‌ای ، به عنوان شماره‌ی نوروز ۱۴۰۰ منتشر شده است. 
 

نام « مؤسسه فرانکلین » و مؤسس آن شادروان همایون صنعتی‌زاده ، در تاریخ نشر ایران می‌درخشد. سخنی گزاف نیست اگر بگوییم که تاریخ فکر و فرهنگ معاصر ایران بدون توجه به تاثیرات آن مؤسسه چنانکه باید و شاید به فهم در نمی‌آید. در این باره پیش از این دیگران سخن‌ها گفته‌اند و نوشته‌اند و با این حال هنوز هم جای گفتن و نوشتن و پژوهیدن فراوان است. 

 

از موثرترین کارهای صنعتی‌زاده در مؤسسه فرانکلین راه‌اندازی « شرکت سهامی کتاب‌های جیبی » بود که در تاریخ صنعت نشر ایران نقطه‌ی عطفی مهم به شمار می‌آید و فرهنگ کتاب‌خوانی در ایران را دگرگون کرد. شرکت یادشده یکی از کارهایی که کرد برپایی نشریه‌ای بود ، در زمینه‌ی تألیف و ترجمه و نشر کتاب ، با نام « کتاب امروز » ، به سردبیری شادروان کریم امامی ، که به شکل فصل‌نامه از پاییز ۱۳۵۰ آغاز به انتشار کرد و تا زمستان ۱۳۵۳ هشت شماره از آن منتشر شد و پس از آن از انتشار باز ایستاد.

 

پس از انقلاب ، « مؤسسه فرانکلین » و « شرکت سهامی کتاب‌های جیبی » و « بنگاه ترجمه و نشر کتاب » در هم ادغام شدند و نخست با نام « سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی » و سپس با نام « شرکت انتشارات علمی و فرهنگی » به کار ادامه‌ دادند‌ ؛ اما « کتاب امروز » تقریباً از یادها رفت و مجالی برای انتشار دوباره آن پیش نیآمد. آن نشریه‌ی فراموش‌شده اینک زندگی از سر گرفته و با مطالب خواندنی روانه‌ی بازار شده است. شماره‌های هشت‌گانه‌ی قدیم - سال‌های پنجاه تا پنجاه و سه - نیز در دو مجلد به زیور طبع آراسته شده و در دسترس خوانندگان قرار گرفته است.

 

✒️داریوش رحمانیان 
بیست و هشتم اسفندماه نود و نه