زنان در تاریخ اروپا از قرون وسطی تا امروز

نویسنده:‌ گیزلا بورک ؛ ترجمه  بهاء الدین بازرگانی گیلانی

نشر علم - ۱۳۹۶

 

«کتاب زنان در تاریخ اروپا به روشی نسبتا ساده و خواندنی، شرایط و موقعیت اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی زنان را در تاریخی به درازنای نیم هزاره از قرون وسطی تا به امروز مورد بررسی و نقادی قرار داده است. گرچه کتاب به سیر مجادلات جنسیتی در طول تمام تاریخ جوامع انسانی، نگاه عمومی دارد اما مشاجره پیرامون زن در اروپا که از قرون وسطی آغاز شده، بحث اصلی کتاب را تشکیل می دهد. رویکرد کتاب اساسا به اندیشه ها و آرمان های زنان است و می خواهد به درک و استنباط قشر نسوان از مناسبات میان زن و مرد و سیر مبارزاتی آنان برای کسب حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی بپردازد. کتاب در فرازهایی به آثار مکتوب و غیرمکتوب مردانی می پردازد که مخصوصا از اوایل عصر رنسانس به بعد هرچه صریح و بی مهابا به تحقیر و ملامت زن و ایجاد تنفر از او پرداخته اند و در این رهگذر به انواع پنداره های زن ستیزانه عهد کهن، سنت ها و تعابیر کژ و آشفته عهد وسطی و نیز اقوا و احتجاجات بسیاری از جدلیون و آباء کلیسایی در باره زنان استناد جسته اند.»

 

برای خواندن متن کامل معرفی به سایت ماخذ مراجعه کنید. 

 

ماخذ:‌ کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران