تاریخ کرونا و بیماری‌های همه‌گیر

✒️گردآوری: داریوش رحمانیان و زهرا حاتمی

نشر خاموش - ۱۳۹۹

 

کتاب حاضر مجموعه گفتارهایی است دربارۀ تاریخ کرونا و بیماری‌های همه‌گیر به قلم و از زبان استادان و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم انسانی در ایران که تلاش می‌کند این پرسش را به پرسمان تبدیل کند که: اکنون – نه در آینده – اهالی تاریخ و علوم انسانی دربارۀ بحران کرونا چه می‌توانند و چه باید بکنند؟بنابراین کتاب حاضر یک فراخوان است. دعوتی است از همۀ اهالی علوم انسانی به خصوص پژوهشگران تاریخ برای اندیشیدن به این مسأله. کتاب می‌کوشد ضمن ایجاد حرکتی نو در معرفت تاریخ و گشودن راهی جدید برای رشد تاریخِ اکنون، به تاریخِ میان رشته‌ای بیش از پیش توجه کرده و سهم و نقش نیازهای عینی و ملموس مردم در پژوهش های تاریخی را بیشتر از گذشته کند.