فرستادن

پیام شما با موفقیت ارسال شد.

اطلاعات بانکی اشتراک

❊ برای بارگذاری رسید پرداخت به اطلاعات بانکی اشتراک مراجعه کنید. 

Submit

Your form has been sent

​ شماره ۱۸ و ۱۹ مردم‌نامه (پاییز و زمستان ۱۴۰۰)  با گفتارهایی درباره تاریخ شنیدن و کنسرت در روزگار رضا شاه؛ مفهوم مردم به عنوان مفهومی مدرن و جستاری درباره علم تاریخ و مدیریت بحران آب آغاز می‌شود. در بخش تاریخ باورهای مردم، دو گفتار داریم، یکی درباره باورهای مربوط به طلسم و طلسمات و دیگری درباره درمانگران محلی و آیین‌های سوگ. در بخش تاریخ فرودستان، از گفتمان مصلحان اجتماعی دهه ۲۰ درباره تن‌فروشی سخن گفته‌ایم و هم‌چنین مروری تاریخی بر مطالبات رفتگران شهرداری اصفهان داشته‌ایم. تاریخ خوراک از اهمیت ویژه‌ای برای مورخ تاریخ مردم برخوردار است. در این شماره، ترجمه‌ای از مقاله‌ای محققانه با عنوان میوه و خشکبار در سنت زرتشتی منتشر شده است. در بخش تاریخ محلی، از تاریخ کاشان عصر ناصری و پیدایش و رشد علم سرشماری سخن گفته‌ایم. هم‌چنین برای نخستین بار، بخشی جداگانه با عنوان اسناد تاریخ مردم و گفتاری درباره یک سند تاریخی عصر ناصری داریم. در بخش تاریخ در ترازو نیز انتقادها و ملاحظات پراهمیتی درباره مسائل تاریخ‌نگاری ایرانی در روزگار معاصر را با شما در میان نهاده‌ایم. با ما همراه باشید و تاریخ مردم را در مردم‌نامه بخوانید.

​​​شماره ۲۰ مردم‌نامه