سلسله نشست های ” تاریخ نظریه ای/مفهومی وجامعه شناسی تاریخی ایران “ | مردم نامه

وبگاه تاریخ مردم

یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۳۹۸
English
فارسی

سلسله نشست های ” تاریخ نظریه ای/مفهومی وجامعه شناسی تاریخی ایران “

خانه » پروژه ها » سلسله نشست های ” تاریخ نظریه ای/مفهومی وجامعه شناسی تاریخی ایران “
سلسله نشست های ” تاریخ نظریه ای/مفهومی وجامعه شناسی تاریخی ایران “ توضیحات
دانش تاریخ در ایران از فقر نظری/نظریه‌ای و مفهومی رنج می برد.این فقر/کاستی/کمبود زمینه‌ساز بروز آفت‌ها و آسیب‌های بنیادی شده است و دانش/اندیشه/آگاهی تاریخی ایرانیان را با رکود مزمن روبرو کرده است. یکی از مهمترین آفت‌ها چیزی است که صاحب این قلم از سال‌ها پیش با تعبیر/مفهوم « نظریه زدگی » و « مفهوم زدگی » از آن یاد کرده است. این دو تعبیر/مفهوم ناظر به وضعیت انفعال/تقلید ما در برابر نظریه‌ها و مفهوم‌هایی است که اندیشه‌گران و پژوهشگران اروپایی/غربی از دل تاریخ خود بیرون کشیده‌اند. ناگفته پیداست که معنی این سخن نفی مطلق بهره‌گیری از چنین نظریه/مفهوم‌هایی نیست.انتقادی است بر وضعیت عقب‌ماندگی ما در شاخه‌های گوناگون دانش/معرفت تاریخ بالاخص و علوم انسانی/اجتماعی بالاعم. بر اثر این وضعیت و تداوم و استمرار - و بلکه ؛ دست‌کم در پاره‌ای از رشته‌ها و شاخه‌ها؛ تعمیق و تشدید آن - از نظریه/مفهوم‌پردازی - به درجات - ناتوان شده و بازمانده‌ایم. اینک - در وضعیت کنونی ؛ بویژه با توجه به اوضاع و احوال خاص پاره‌ای از رشته‌ها/گرایش‌ها در دانشگاه‌ها و موسسات و نهادهای علمی کشور - یکی از کارهایی که می توان - و باید - انجام داد، دست یازیدن به برپایی نهادهای غیردولتی/غیر‌حکومتی و برپایی نشست‌ها و میزگردها و... است. مردم‌نامه برپایه چنین اندیشه/انگیزه‌ای بنیاد گرفته است.نشست‌های گوناگونی که مردم‌نامه برگزار می کند - و خواهد کرد - نیز گام و کوششی در این راه پرسنگلاخ است. شاید کوششی باشد بهتر از خفتگی! مردم‌نامه برای اینکه وظیفه/ سهم خود را در باز کردن راه رشد تاریخ نظریه‌ای/مفهومی و جامعه‌شناسی تاریخی ادا کند؛ سلسله نشست‌هایی را در این زمینه طراحی کرده و برگزار خواهد کرد. نخستین نشست از این سلسله نشست‌ها درباره کارنامه احمد اشرف و نقش او در تاریخ جامعه‌شناسی‌تاریخی و تاریخ نظریه‌ای/مفهومی ایران ، بیستم دی‌ماه ( سال جاری ) برگزار خواهد شد انشاالله. مردم‌نامه دبیری و مدیریت این سلسله نشست‌ها را به مصطفی عبدی - که از پژوهشگران پی‌گیر و پرتلاش در گونه‌شناسی نظریه‌های جامعه‌شناسی/جامعه‌شناسی‌تاریخی است - سپرده است. امیدوارم این سلسله نشست‌ها بتواند توجه اندیشه‌گران/پژوهشگران این عرصه را بیش از پیش به ضرورت و فوریت پرداختن به تاریخ نظریه‌ای/مفهومی و جامعه‌شناسی‌تاریخی جلب کند. در گفتگوها و نامه‌نگاری‌هایی که در هفته‌های اخیر با احمد اشرف داشتم ضرورت در دسترس قرار گرفتن پاره‌ای از مقالات قدیمی ایشان مطرح شد و ایشان از سر لطف شماری از مقالات قدیمی خود را همراه با یک یادداشت کوتاه - به عنوان مقدمه - برای بارگزاری در سایت/کانال مردم‌نامه فرستادند. مردم‌نامه از لطف و مرحمت ایشان سپاسگزاری می کند و یادداشت و مقالات ایشان را از این راه در دسترس همگان می گذارد. داریوش رحمانیان بیست و ششم آذرماه نود و شش