نخستین نشست از سلسله نشست های “تاریخ نظریه ای / مفهومی ایران ” بررسی کارنامه احمد اشرف | مردم نامه

وبگاه تاریخ مردم

پنجشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۷
English
فارسی

نخستین نشست از سلسله نشست های “تاریخ نظریه ای / مفهومی ایران ” بررسی کارنامه احمد اشرف

خانه » پروژه ها » نخستین نشست از سلسله نشست های “تاریخ نظریه ای / مفهومی ایران ” بررسی کارنامه احمد اشرف
نخستین نشست از سلسله نشست های “تاریخ نظریه ای / مفهومی  ایران ” بررسی کارنامه احمد اشرف توضیحات
نخستین نشست از سلسله نشست های "تاریخ نظریه ای / مفهومی ایران " بررسی کارنامه احمد اشرف