وبگاه تاریخ مردم

دوشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹
English
فارسی

فلسفه علم تاریخ

خانه » بایگانی برای دسته‌بندی "فلسفه علم تاریخ"

فلسفه علم تاریخ

تاریخ رخدادها به چه معنا تاریخ «رخداد»هاست؟ بنیانگذاران آنال، تاریخی را که در پی تحقق آن بودند در تقابل با شکلی از تاریخ می دانستند که آن را ذیل اصطلاح «تاریخ رخدادها» (Histoire événementielle)صورت بندی میکردند. در سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم که تمامی علوم اجتماعی و به ویژه تاریخ به دنبال پوشیدن ردای […]

ادامه ...